سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سپیده حسین زاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایت اله املی گروه علوم و صنایع غذای امل صندو
ازاده قربانی سرایی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایت اله املی گروه علوم و صنایع غذای امل صندو
مبینا رمضانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایت اله املی گروه علوم و صنایع غذای امل صندو

چکیده:

تولید و مصرف مواد غذایی ارگانیک در طول ۲۰ سال گذشته به سرعت افزایش یافته است تولید میوه های ارگانیک یکی از چالش برانگیزترین بخشهای تولید مواد ارگانیک محسوب می شود عوامل تعیین کننده کیفیت را می توان به عواملی که می توانند توسط کشاورز به عنوان مثال شیوه های زراعی تحت تاثیر قرار گیرند و عواملی که نمی توان دستکاری کرد به عنوان مثال شرایط اب و هوایی تقسیم کرد لذا کیفیت فراورده های حاصل متغیر خواهد بود در میان تمام روشهای پیشنهادی جامع برای ارزیابی کیفیت روشهای مبتنی بر تصویر یا شکل بسیار پرکاربرد بوده اند در یک مطالعه انجام شده که به مقایسه سیبهای ارگانیک و سنتی در پین شماری از میوه های تجاری پرداخته است مشاهده شده است که تفاوتهای تفکیک پذیری بین سیبهای ارگانیک و سنتی می توان به دست اورد علاوه بر آن بین شاخص زنده بودن که براساس روش تصویرسازی ایجاد شده بود و شاخص استانداردهای فنی که براساس ازمایشات شیمیایی و نتایج ازمایشات حسی به دست امده بود همبستگی مشاهده شد ارزیابی استاندارد معیارهای کیفی تحریک بینایی فلورسنسی و روشهای دیگر در ارزیابی معیارهای کیفیت برای میوه های ارگانیک و سنتی هستند.