سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

کامران لقمانی – مدیرپروژه شرکت مهندسین مشاورهراز راه و دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی
احمد ظهیرمیردامادی – کارشناس پژوهشگاه مواد و انرژی
الهام فقیهی – کارشناس شرکت ملی گاز ایران

چکیده:

خطوط انتقال گاز با مخاطرات فراوانی مواجهندبه همین دلیل ارزیابی ریسک درعملیاتی بودن اجرای خطوط انتقال گاز اهمیت فراوانی دارد درحال حاضر ارزیابی ریسک این گونه پروژه ها درمرحله طراحی تفصیلی و بعدازعملیات اجرا و درزمان بهره برداری انجام می شود ولی با توجه به اهمیت این موضوع ارزیابی ریسک درمرحله طراحی پایه و قبل ازصرف هزینه های گزاف برای پروژه قابل بررسی می باشد دراین مقاله به بررسی روشهای ارزیابی ریسک و موارد مورد نیاز جهت بررسی و اندازه گیری ریسک پروژه های انتقال درزمان طراحی پایه خواهیم داشت