سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات بانکی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مجید لطفی – کارشناس ارشد مدیریت
داود مرادی – کارشناس ارشد علوم اجتماعی
طیبه زارع سخویدی – کارشناس ارشد مدیریت مالی

چکیده:

توسعه و گسترش بازارهای قدیمی و از بین رفتن مرزهای بازار تحولات پرسعت و تغییر نیاهای مشتریان ورود رقبای جدید و قدرتمند وتنوع محصولات و خدمات از عمده ترین چالشهای عصرحاضر به شمار می روند درسالهای اخیر گرایش به سمت خصوصی سازی درنظام بانکداری کشور و کاهش تصدی دولت باعث افزایش رقابت درصنعت بانکداری شده است رقابت درافزایش سهم بازار بانکها را درجهت توجه به نوآوری گسترش خدمات نوین بانکی ارائه طرح های جدید سرمایه گذاری و توجه بیشتر به خواسته های مشتریان سوق داده است پژوهشهای انجام شده درنظام بانکی خدمات بانکی نشان میدهد مهمترین عوامل موثر برنظام مزبور عبارتند از ارائه خدمات نوین بانکی توجه به خواسته های مشتریان تعامل بین بانک و مشتریان سرعت ارائه خدمات بانکی برند ارائه دهنده خدمت و تنوع درارائه خدمات نظام بانکی کشور نیازمند تحول درحوزه بازاریابی است اما درتحولی که مبتنی برگردش رقابتی انگیزش لازم دانش روزورویکرد و رفتار حرفه ای باشد.