سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی بتن ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

امید دادپور – کارشناسی ارشد عمران- سازه دانشگاه صنعتی امیرکبیر، شرکت ساختمانی و راه
مهدی بنازاده – استادیار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

دیوارهای برشی بتن مسلح یک روش اقتصادی برای ایجاد پایداری سازه در برابر بارهای جانبی ناشی از باد و زلزله می باشد، بنابراین با توجه به اهمیت دیوارهای برشی در رفتار سازه برای شناسایی و مطالعه بهتر رفتار آنها، نیازمند یک مدل مناسب برای پیش بینی رفتار غیرالاستیک دیوارها تحت بارهای زلزله می باشیم. پیش بینی رفتار غیرالاستیک دیوارهای بتن مسلح می تواند با استفاده از مدل های اجزاء محدود جزیی نگر و یا با بکار بردن مدل های اجزاء محدود کلی نگر انجام گیرد. استفاده از مدل های اجزاء محدود کلی نگر در آنالیز غیرخطی دیوارهای بتن مسلح می تواند به میزان قابل توجهی کارآمدی، قابلیت اجرا و سادگی مدل را افزایش دهد. مدل های کلی نگری بر اساس نوع المان بکار رفته برای مدلسازی می تواند شامل سه روش باشد: استفاده از المان های فایبر، المان های فایبر سری شده با فنر برشی و ترکیب المان های چهار گره ای مبتنی بر روشCSMM و المان های فایبر. در این مقاله یک نمونه دیوار برشی با استفاده از سه روش در نرم افزارOpensees مدل شده است. نتایج بررسی بیانگر توانایی بهتر مدل ترکیب المان های چهارگرهی و المان های فایبر در پیش بینی رفتار خمشی و برشی دیوار و اندرکنش خمش و برش نسبت به دو روش دیگر می باشد