سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای روانشناسی و علوم تربیتی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

لیلا شاکری – کارشناس ارشد مدیریت آموزشی
سمیه زارع – دانشجوی کارشناسی ارشد
میرمحمد سیدعباس زاده – استاددانشگاه ارومیه

چکیده:

توجه به روشهای آموزشی و به تبع آن شیوه های نوین آموشی همگام با تحولات جهانی درعصری که عصردانایی و فناوری اطلاعات نامیده شده از مهمترین بحثهایی است که توجه صاحبنظران را به خود جلب کرده است واضح است که ورود به این عصر نیازهای جدیدی را برای دانش موزان به ارمغان آورده است نیازهایی که مستلزم آماده سازی و افزایش آموزش است براین اساس کشورهای توسعه یافته و برخی از کشورهای درحال توسعه برنامه ها و فعالیت هایی را برای رویارویی با این تحولات تدارک دیده و درنظام آموزشی و روشهای آموزشی کشورشان تغییر و تحولاتی ایجاد کردهاند روشهای نوین آموزشی دانش آموزان را تربیت می کند تا توانایی حل مساله را با تمرین و تکرار بهبود بخشند می میسا ۲۰۱۰