سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

یوسف پریش – استادیار و دکترای عمران- مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی آذربایجان وزارتنی

چکیده:

نقش پوشش در کانالهای آبرسانی مقابله در برابر آب شستگی و کاهش اتلاف آب از بدنه آن می باشد.امروزه به دلیل توسعه و گسترش شبکه های آبیاری، بهره گیری از پوشش بتنی در کانالها اهمیت خاصی پیدا کرده است. ساخت این کانالها در نقاط مختلف ایران باعث شده است تا تجربه کاری کارشناسان مربوط به این رشته افزایش یافته و راهکارهای متفاوتی جهت مقابله با ترک خوردن و شکستن پوشش بتنی کانال به کار گرفته شود. در اکثر کانالهای آبیاری با ترک های عمیق در جداره وکف کانال، پس از انجام ترمیم های بسیار سطحی نسبت به آبگیری از کانال اقدام شده است و به دلیل مشکلات بوجود آمده بعد از آبگیری، از ترمیم اساسی و مجدد آن صرفنظر می گردد. ظهور ترک ممکن است ناشی از یک عامل و یا ترکیبی از عوامل باشد که در بررسی علت ترک ها بایستی تمامی عوامل بوجود آورنده ترک در نظر گرفته شوند. در این مقاله به بررسی روشهای بهبود و ترمیم ترک پوشش بتنی کانالها پرداخته خواهد شد