سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

اعظم حسین زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی دانشگاه شهید باهنر کرمان
علی ملاحسینی – دانشیار دانشکده کدیریت و اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

از دیدگاه استراتژیکی، نوآوری به عنوان یک مزیت رقابتی حساس و روندی حائز اهمیت در توسعه منابع انسانی در نظر گرفته شده است. نوآوری، اغلب به عنوان نوعی سرمایه برای سازمان توصیف می شود. از طرفی، یادگیری سازمانی و فعالیت های کارآفینانه، مزایای رقابتی حائز اهمیتی می باشند که می توانند به عنوان منابه نوآوری و تجدید استراتژیک عمل کنند. علاوه بر این، محققین نشان داده اند که یادگیری سازمانی موجب بهبود فرایند تشخیص فرصت می شود. به همین جهت در این مقاله، به مطالعه روابط میان یادگیری سازمانی، تشخیص فرصت کارآفرینانه و عملکرد نوآوری پرداخته شده است. نتایج به دست آمده نشان میدهد که یادگیری سازمانی تشخیص فرصت کارآفرینانه دارای تاثیر تعاملی بر یکدیگر می باشند.