سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمید شایان – دانشیار جغرافیا دانشگاه فردوسی مشهد
مریم قیاسی نوعی – کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

چکیده:

بررسی روابط شهرو روستا به ایجاد زمینه های لازم برای نظم و نسق دادن به کارکردهای روستایی و مدیریت بحران ناحیه ای در یک کلیت منسجم کمک می کند زیرا بررسی کثرت شدت و نوع روابط باعث شناسایی ضعفهای عملکردی نواحی روستایی بویژه در پیرامونکلان شهرها شود با تجهیزاین نواحی که در واقع سرمایه ارزشمند پیرامونی به حساب می آیند فشار بر مدیریت بحران شهری کاهش می یابد. یافته های تحقیق در بخش شاندیز نشان میدهد که با وجود وقوع تحولات مثبت جمعیتی و عملکردی در سالهای ۷۵ تا ۸۵ از نظر برخی عملکردها بویژه امور اداری درمانی آموزش متوسط و پیش دانشگاهی کالاهای اساسی مصرفی ابزار و نهاده های کشاورزی ضعفهای قابل ملاحظه ای وجود دارد.