سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مریم فلاح – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نورخوزستان

چکیده:

درعصرارتباطات و اطلاعات که با ظهور فناوریهای جدید همراه است استفاده ازامکانات جدید درزندگی یکی ازضروریات زندگی محسوب میشود امروزه صحبت ازاطلاعات و جوامع اطلاعاتی است هرجامعه ازلحاظبازاطلاعاتی غنی تر باشد راحتتر پله های پیشرفت را طی خواهد نمود درجوامع اطلاعاتی و جوامع دیجیتالی که براساس جمع آوری انباشت چرخش و گردش سریع داده ها و اطلاعات ازطریق رایانه و اینترنت بنا شده روابط عمومی ها براساس ایفا نقش اطلاع رسانی یکی ازعوامل اصلی تولید کننده اطلاعات هستند بازیگر اصلی جوامع اطلاعاتی و دیجیتالی مراکز تحقیقاتی روابط عمومی ها و وظیفه اصلی آنها اطلاع رسانی است روابط عمومی تغذیه کننده چنین جوامعی است روابط عمومی ها بخش دولتی نیمهدولتی و خصوصی سازمان های سیاسی اجتماعی فرهنگی صنعتی بازرگانی بخش اصلی اطلاعات درجوامع اطلاعاتی آینده را تولید و به جریان می اندازد درعصر الکترونیک روابط عمومی الکترونیک روش بکارگرفتن فناوری جدید ارتباطی و اطلاعاتی ict و سیستم های نوین اطلاع رسانی برای ارایه خدمات منطبق برخواسته ها و نیازهای مخاطبان بطور لحظه ای ONLINE بمنظور تحقق بخشیدن به هدفهای روابط عمومی است.