سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی صنعت بتن

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

داود مستوفی نژاد – استاددانشگاه صنعتی اصفهان
الهه ایلیا – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه
نیلوفر مشیری –

چکیده:

تقویت ستونها با استفاده از کمپوزیت های Frp ازجمله روشهای نوین مقاوم سازی سازه ها محسوب می شود روابط تحلیلی متعددی نیز برای تخمین مشخصه های باربری ستونهای تقویت شده با این روش ارایه شده است درتحقیق حاضر به منظور بررسی تاثیر دورپیچی غیرپیوسته که ظرفیت باربری ستون و مقایسه نتایج این روش تقویت با روابط تحلیلی موجود ۶ نمونه ستون مربعی به ابعاد ۵۰۰×۱۵۰×۱۵۰ میلی متر ازمایش شد براساس نتایج ازمایشگاهی استفاده از دورپیچ Frp درحالت تقویت غیرپیوسته نیز باعث افزایش ظرفیت باربری ستون می شود این نتایج انطباق بسیار خوبی با روابط تحلیلی موجود در آیین نامه ی ACI 440.2R دارد.