سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حامد پوراحمدی صفت عربانی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت
محمدرضا شیرینکام چوری – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
سیاوش مهدویان – کارشناس ارشد سازه

چکیده:

در این تحقیق نتایج ۸۵۸ سری نمونه گیری انجام شده در آزمایشگاه بتن اداره کل نوسازی مدارس گیلان مورد بررسی قرار گرفته و روابط خطی و توانی با همبستگی بالا ارائه شده است. با بررسی این نمونه ها میانگین نسبت مقاومت فشاری ۲۸ به ۷ روزه، برای بتنهای با عیار ۲۰۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب بتن ۱/۶۰ برای بتنهای با عیار ۲۵۰ ۱/۵۰ و برای بتنهای با عیار ۳۰۰ ۱/۴۵ بدست امد میانگین نسبت مقاومت فشاری ۶۱ به ۷ روزه برای بتنهای با عیار ۲۰۰ ۲/۱۶ و برای بتنهای با عیار ۳۰۰ ۱/۸۰می باشد . میانگین نسبت مقاومت فشاری ۶۱ به ۲۸ روزه برای بتنهای با عیار ۲۰۰ ۱/۲۵ و برای بتنهای با عیار ۳۰۰ ۱/۲۱بدست آمد.