سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علیرضا فیروزفر – عضویت علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
ایمان شجاع – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران
کامبیز حسن نیا – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران
سپهر سعادت – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران

چکیده:

بتن مسلح با الیاف فولادی به منظور بهبود بخشیدن به خواص بتن، کاربرد وسیعی را در سازه های بتنی و بتن مسلح پیدا کرده است. دلیل این کاربرد گسترده مزایای بیشمار فنی و اقتصادی در استفاده از الیاف فولادی در جسم بتن می باشد. با توجه به این مزایای مهم در خواص بتن، تولید و کاربرد الیاف فولادی در کشورهای صنعتی جهان از طیف وسیعی برخوردار شده است، بطوریکه در حال حاضر انواع الیاف فولادی با مشخصات فنی و کاربری های گوناگون بطور صنعتی تولید انبوه میگردد. در مطالعه حاضر، رفتار یک تیر بتن مسلح حاوی الیاف های فولادی (SFRC) که در مطالعه مهمت اوزکان و همکاران مورد آزمایش قرار گرفت، با استفاده از روش اجزای محدود شبیه سازی گردید؛ نتایج حاصل نشان می دهد که روش مورد استفاده در شبیه سازی اجزای محدود این مطالعه از تطابق نسبتا خوبی با واقعیت برخوردار است.