سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هجدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

سیداسماعیل نقیبی – شرکت برق منطقه ای مازندران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران – ایران
سیدحسین حسینیان – دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران – ایران
حسن رستگار – دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران – ایران

چکیده:

یک نوع کامل از ادوات [١]FACTS که قابلیت جبران سازی چند منظوره را داراست کنترل کننده یکپارچه توان ) [۲] ( UPFC می باشد که قادر است به طور مستقل و بی درنگ همه پارامترهای رابطه توان را کنترل نماید .
در این مقاله به تئوری و تکنیک مدل پیشنهادی کنترل کننده یکپارچه توان، که برای تحلیلهای مختلف قابل استفاده می باشد، پرداخته شده است . در این تجهیز به دلیل بالا بودن مؤلفه های هارمونیکی در اینورترها که در کاربردهای عملی غیر قابل قبول است، از اینورتر ) [۳] ( QHN ، به عنوان یک اینورتر شبه خنثی کننده هارمونیک استفاده شده است . همچنین با استفاد ه از نرم افزار EMTP اثر UPFC روی پارامترهای سیستم نمونه، تحت شرایط ماندگار و گذرا بررسی شده است . از بررسی خطاهای ایجاد شده در سیستم این نتیجه حاصل شد که اثرات UPFC در پایداری گذرا وابسته به استراتژی و الگوریتم کنترلی آن و انتخاب مد کنترلی مناسب است . ملاحظه گردید هنگامی که قسمت سری در مد کنترلی تزریق مستقیم ولتاژ است حتی در صورت ر فع خطا با خارج شدن خط و در مدار بودن UPFC در حین خطا، سیستم ناپایدار نمی شود و نیاز به یک کنترل تکمیلی جهت تنظیم نقاط مرجع ورودی و یا تغییر مد عملکردی اینورتر سری در این حالت احساس نمی شود .