سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس تمدید و تخمین عمر سازه های هوایی و صنعتی پیر و فرسوده

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

صالح یزدانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس
غلامحسین رحیمی – دانشیار ریاست بخش مکانیک دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

ساختارهایکامپوزیتی به دلیل نسبت مقاومت و سفتی بالا به وزن کمی که دارند بطور گسترده تر در صنعت هوایی و نظامی کاربرد دارند روشهای مختلفی برای ساخت این سازه ها وجود دارد که به دلیل پیچیدگی در فرایند ساخت اکثر انها نقایص هندسی و گشودگی های اجتناب ناپذیر در آنها رخ میدهد که در استحکام نهایی سازه تاثیر بسزایی را دارا می باشد دراینمقاله تاثیر وجود انواع نقص هندسی و افزایش آن در بار نهایی تحمل شده توسط پوسته ها تحت بارگذاری های مختلف بررسی می شود همچنین تاثیر وجود گشودگی نیز در بار حد تحملی و رفتار الاستیک و پلاستیک این سازه ها نیز مورد بررسی قرار میگیرد. برای این منظور از نرم افزار المان محدود ABAQUS بهره گرفته می شود . در ابتدا آنالیز کمانش سازه ها انجام شده و موقعیت جدید نودها در سازه ی کمانش یافته تحت ب ارگذاری مختلف بدست می آید در ادامه از نتایج این تحلیل در بررسی رفتار پس کمانشی سازه توسط روش RISK استفاده می گردد در انتها نتایج نمونه های مختلف با یکدیگر مقایسه می شود.