سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

رضا پرستارنمین – دانشکده متالورژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
جمشید آقازاده – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمدحسین شاه حسینی – گروه مهندسی متالورژی و مواد دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

دراین مقاله رفتار کششی فولادهای مرتبه ای تولید شده به روش ذوب سرباره ای مورد تحقیق و بررسی قرارگرفته است فولادهایم رتبه ای شامل لایه های فریت، آستنیت، بینایت و مارتنزیت می باشند که از طریق نفوذ عناصر آلیاژی در خلال پروسه ذوب سرباره ای تشکیل میگردند استحکام کششی کامپوزیت های حاصله درارتباط با ترکیب و تعداد لایه ها بوده که براساس رفتار کششی هریک از فازها بصورت جداگانه مدل گردیده است تنش تسلیم هرجز درکامپوزیت با مقدار ریزسختی همان جز درا رتباط می باشد با توجه به رابطه هولومان درمورد تنش کرنش حقیقی استحکام کششی هرجزء با ریزسختی همان جزء به یکدیگر مرتبط می گردند با اعمال قانون مخلوط فازی استحکام کششی کل کامپوزیت از طریق روش عدد قابل محاسبه می باشد نتایج بدست آمده در تطابق خوبی با نتایج عملی می باشند.