سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

شهریار افندیزاده – دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران
سیدیوسف ساجدی – دانشجوی کارشناسی ارشد
سیدابراهیم عبدالمنافی – دانشجوی دکتری

چکیده:

یکی از دیدگاه های کلان دربرنامه ریزی ها و سیاست گذاری های حمل و نقلی مدیریت تقاضای سفر است که به زیرمجموعه های مختلفی ازجمله مدیریت عرضه تقسیم می شود یکی از راه ک ارهای مدیریت عرضه احداث خطوط ویژه وسایل نقلیه پرسرنشین است باتوجه به اینکه فقدان تقاضای کافی برای استفاده از این خطوط به شکست سیاست گذاری می انجامد داشتن تخمینی از تقاضای این خطوط پیش از احداث آنها ضروری است دراین مقاله پس از معرفی روش و ا نواع داده های ترجیحات بیان شده روش طراحی آزمایش برای دستیابی به داده های مذکور ارایه شده است درادامه با استفاده از داده های ترجیحات بیان شده که با ارایه پرسشنامه به کاربران تهرانی بزرگراه های شهر گردآوری شدها ند رفتار کاربران یعنی میزان انحراف تقاضا از وسیله نقلیه کم سرنشین به پرسرنشین برآورد ومورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته است.