سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهرداد کریمی – استادیار زمین شناسی اقتصادی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
علی کسرائیان – استاد یار علوم خاک دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
زهرا فرهمندفر – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

چکیده:

به هر آبی که برای مصرف خاص تهیه شده باشد و مصرف شود و به هر دلیلی کیفیت خود را برا ی آن مصرف خاص از دست بدهد فاضلاب اطلاق می شود .آلانیده های فاضلاب شامل: میکرو ارگانیسم ها ،مواد آلی ( محلول و غیر محلول ) ،فلزات سنگین ، مواد روغنی شناور ، مواد معلق و کلوئیدها ، موادرادیواکتوی می باشند.فاضلاب ها بنا به مبدأ تولید به گروههایی تقسیم می شوند : فاضلاب های خانگی ،فاضلاب های صنعتی ،فاضلاب ها ی سطحی ، فاضلاب های کشاورزی. فاضلاب شهری شامل هرزآب های خانگی،سطح خیابان ها،ادارات می باشد. این پژوهش در تصفیه خانه فاضلاب شهری شهرستان مرودشت صورت پذیرفت.در این تصفیه خانه،سه حوضچه تصفیه(ورود فاضلاب،هوادهی و تثبیت)وجود دارد که تنها روش مورد استفاده جهت تصفیه فاضلاب،روش هوادهی(حوضچه دوم) بود.از فاضلاب و لجن این سه حوضچه نمونه هایی تهیه شد و توسط دستگاهICP MSآنالیز گردید. از داده های عناصر بدست آمده ،فلزاتAs,Co,Cr,Mo,Ni,Pb,V,W,Zn,Hg جهت بررسی انتخاب گردید. بررسی ها نشان می دهد که با کاهش میزان این فلزات در فاضلاب،روندی افزاینده در لجن وجود دارد که ناشی از جذب فلزات توسط مواد آلی موجود در لجن می باشد (به جزHg که تقریبا ثابت است). به طوری که این میزان از حدppbدر فاضلاب بهppmدر لجن رسیده است و در نتیجه پس از تصفیه اینگونه فلزات آلاینده در فاضلاب کاهش یافته است