سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش چیلر و برج خنک کن ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مصطفی خسروپورعربی – دانشجوی کارشناسی مکانیک سیالات دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
بهزاد زمانیان یزدی – دانشجوی کارشناسی مکانیک سیالات دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
سیدمحمود ابوالحسن علوی – استادیار گروه مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
داود امینی مقدم فاروج – کارشناس مکانیک سیالات دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده:

امروزه با نگرشی بر کاهش مصرف سوخت و انرژی ، تکنولوژی های جدیدی در حال ورود به عرصه سیستم های گرمایشی ، سرمایشی و تهویه مطبوع ساختمان می باشند . فناوری تولید همزمان برق و حرارتCHP از ابتدای قرن بیستم به عنوان یک روش اقتصادی برای تولید برق و حرارت مورد نیاز کارخانه ها مورد توجه قرار گرفت . بازدهی بالای این سیستم منجر به استقبال زیاد از این سیستم ها در بخش ساختمانی شده است . در یک سیستم تولید همزمان ، حرارت تلف شده در دود خروجی از اگزوز یک دستگاه تولید برق که به طور معمول در محیط دفع می شود ، به عنوان توان ورودی برای سیستم های سرمایشی و گرمایشی استفاده می شود . چیلرهای جذبی به عنوان یکی از دستگاه های سرمایشی که قابلیت اتصال به سیستم CHPرا دارا می باشد ، با ستفاده از آبگرم تولیدشده در مبدل حرارتی توانایی تولید آب سرد را در ساختمان ها امکان پذیر می کند . بررسی تاثیر عملکرد دستگاههای متصل به چیلر جذبی در سیستمCHPبر عملکرد چیلر منجر به طراحی چیلرهایی با بازدهی بالا برای این سیستم ها می شود . در این مقاله تاثیر تغییر دستگاه بازیاب حرارت و برج خنک کن بر بازدهی چیلر جذبی وبازدهی سیستم CHPمورد بررسی قرار گرفته است . بهبود عملکرد دستگاه بازیاب حرارتی ، منجر به افزایش بهره وری چیلر جذبی می شود . همچنین افزایش دور فن برج خنک کن تاثیر مستقیمی بر بازدهی چیلر جذبی و سیستم CHP می گذارد . در این مقاله تغییرات ذکر شده در مورد دستگاه های مرتبط با چیلر جذبی و نقش آن بر بازدهی چیلر جذبی توسط آزمایشاتی مورد بررسی قرار می گیرد