سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی سازه و فولاد و اولین کنفرانس ملی سازه های سبک فولادی (LSF)

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

رامیار میرزایی – کارشناسی ارشد مهندسی عمران_سازه،دانشکده فنی،دانشگاه آزاد اسلامی وا
محمدرضا شیدایی – دانشیار گروه عمران،دانشکده فنی،دانشگاه ارومیه

چکیده:

دیورهای برشی فولادی به عنوان سیستم مقاوم دربرابربارهای جانبی درساختمان ها دارای توانایی بالایی درمیرایی انرژی زلزله میباشند و میتوانند جایگزین مناسبی برای سایرسیستم های مقاوم باربر جانبی باشند باتوجه به اینکه کاهش طول کمانشی موجب بهبود عملکرد مناسب دیوارهای برشی فولادی درکنترل تغییر شکلهای جانبی سازه می گردد هدف این تحقیق استفاده ازسیستم دیوارهای برشی فولادی ویژه بدون سخت کننده متشکل از پانلهای برشی مجزا است به گونه ای که هریک از پانلها با ابعاد کوچکتر نسبت به پانل اصلی دراثراعمال بار بصورت جداگانه وارد ناحیه غیرالاستیک شده و انرژی را درمرحله پس کمانشی مستهلک نمایند درتحقیق حاضر رفتارچرخه ای دیوارهای بررشی فولادی متشکل ازپانل برشی مجزا با استفاده ازروش اجزا محدود و با انجام تحلیل های غیرخطی مورد بررسی قرارگرفته است و تاثیر نسبت بعرض به ضخامت دیواردررفتار هیسترزیس نمونه ها بررسی شده است