سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ندا معتمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی، دانشگاه صنعتی اصفهان
امیرمهدی حلبیان – استادیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

پی های گسترده شمعی ، سازه های مرکّبی شامل شمع، جزء گسترده و خاک زیرین هستند. به منظور بسیج کردن خاک سطحی فشردگی پذیر برای شرکت در اندرکنش پی گسترده شمعی به میزان کافی ، تدبیر پی گسترده شمعی به نوع جدیدی از پی موسوم به پی گسترده شمعی مرکّب بسط داده شده است. در سیستم گسترده شمعی مرکّب ، شمع های کوتاه ساخته شده از مواد ارتجاعی ، به منظور مقاوم سازی خاک نرم سطحی استفاده می شوند ، در حالی که شمع های طویل ساخته شده از مواد نسبتاً صلب به منظور کاهش نشست به کار رفته و بالشتک زیر جزء گسترده به منظور بازتوزیع و تعدیل نسبت تنش شمع ها به خاک زیرین استفاده می گردد. در این مقاله از یک تحلیل اجزاء محدود برای بررسی رفتار پی گسترده شمعی مرکّّب تحت بار قائم استفاده شده است. عوامل مهم تأثیرگذار بر ظرفیت باربری و نشست پی که شامل نسبت طول به قطر و مدول الاستیک شمع ها به اضافه ضخامت و مدول ارتجاعی بالشتک هستند ، به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج نشان می دهند که ضخامت بالشتک ، تأثیر قابل ملاحظه ای بر توزیع بار بین شمع ها و خاک زیرین دارد.