سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

شاهرخ شمس – دانشگاه امیرکبیر دانشکده مهندسی هوافضا
محسن وطن پرست – دانشگاه علم و صنعت دانشکده مهندسی مکانیک
سیدعلی اصغر حسینی – دانشگاه تربیت معلم دانشکده فنی

چکیده:

دراین مقاله فرایند جذب انرژی پوسته ای مخروطی کامپوزیتی تحت بار ضربه محوری مورد مطالعه قرارگرفته است تحلیل عددی برخورد این پوسته ها با استفاده از روش غیرخطی المان محدود انجام شده است با استفاده از این مدل تاثیر ضخامت پوسته و زاویه الیاف در پاسخ دینامیکی ضربه و میزان جذب انرژی برخوردپوسته کامپوزیتی بررسی شده است نتایج نشانمیدهدکه شتاب برخورد و میزان جذب انرژی با افزایش ضخامت افزایش می یابد و با تغییر در زاویه الیاف می توان بدون افزایش وزن توان جذب انرژی را افزایش داد و جهت جذب میزان مشخصی از انرژی زاویه و ضخامت بهینه ای وجود دارد که دریک وزن و شکل ثابت کمترین شتاب برخورد نیز حاصل شود.