سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی شادمند – دانشجوی دکتری مهندسی عمران – سازه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
آزاد فائز – دانشجوی دکتری مهندسی عمران – سازه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
ارسطو هدایت نسب – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

چکیده:

ساختارهای پوسته ای مخروطی به میزان قابل توجهی در کاربرد های مهندسی و صنعتی از جمله صنایع هوافضا، پتروشیمی، مکا نیکی، نظام ی، کشت ی سازی و غیره استفاده می شوند. بررسی رفتار این سازه ها به منظور بهبود خواص ارتعاشی و مکانیکی آنها در طراحی های دینامیکی از اهمیت بالایی برخوردار است. در این مطالعه دو پوسته بتن مسلح مخروطی شکل به دو روش تحلیلی تقریبی و روش اجزاء محدود با نرم افزار Abaqus تحت اثر نیروی وزن مورد تحلیل و بررسی قرار گرفتند. برای تقویت پوسته های بتنی از میلگردهایی به صورت مارپیچ در محیط آن استفاده شده است . در روش تحلیلی تقریبی، مجموعه تقویت کننده ها با یک پوسته که از نظر سفتی معادل با یکدیگر هستند، با دو ابعاد مختلف، محاسبه گردیدند . در روش دوم با استفاده از روش اجزاء محدود و نرم افزار عددی Abaqus پوسته مخروطی مدلسازی و تحلیل گردید. خروجی های حاصل نشان می دهد که نتایج حاصل از روش تحلیلی تقریبی و مدلسازی عددی با نرم افزار از تطابق نسبتا خوبی یکدیگر برخوردار می باشند.