سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محسن شیخی – دانشگاه تربیت مدرس
فرشید مالک –
محمدجواد ترکمنی – مرکز تحقیقات لیزر پایا پرتو
جمشید صباغ زاده – مرکز تحقیقات لیزر پایا پرتو

چکیده:

آلومینیوم آلیاژی ۲۰۲۴ در گروه آلیاژهای عملیات حرارتی‌پذیر قرار می‌گیرد. این آلیاژ به دلیل دارا بودن نسبت بالای استحکام به وزن، به طور گسترده در صنایع نظامی، هوا فضا و حمل و نقل مورد استفاده قرار می‌گیرد. به علت حساسیت بالای این آلیاژ به حرارت ورودی امروزه تحقیقات گسترده‌ایی روی جوشکاری این گروه از آلیاژها با روش لیزر انجام شده است. در این تحقیق از لیزر مدل IQL 10 برای جوشکاری ورق آلومینیوم ۲۰۲۴ استفاده شد. یکی از مشکلات مشاهده شده در جوشکاری این آلیاژ ترکهای انجمادی در فلز جوش بود. رفتار ترکها در دو نوع جوش تک پالس و جوش با اورلپ پالسها انجام گرفت. در جوشهای تک پالس اثر چگالی توان بر شدت ترکها مطالعه شد و دیده شد که با کاهش چگالی از kW/mm2 5، شدت ترکها کاهش ناگهانی دارد. بعد از بررسی های انجام گرفته مشخص شد علت این پدیده، حذف ناحیه ستونی در حوضچه جوش این آلیاژ است.در جوشهای اورلپ با کاهش فاکتور اورلپ، تعداد ترکها کم شد در حالیکه طول میانگین این ترکها افزایش یافت که برای تبیین این پدیده مکانیسمی برای انتشار ترک در جوش اورلپ پالسی لیزر پیشنهاد شد.