سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای محیط زیست و آلاینده ها

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نبی اله اکبری – دانشجوی کارشناسی ارشد
احمد جلالیان – استاد
ناصر هنرجو – استادیار گروه خاک شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان

چکیده:

هدف از تحقیق بررسی رفتار و مقدار عناصر سنگین منگنز و آهن در کاربری های کشت برنج باغ، تناوب برنج با سایر محصولات و ایش در منطقه استقرار کارخانه ذوب آهن اصفهان می باشد اراضی مورد نظر با استفاده از نقشه های توپوگرافی و بازدیدمیدانی از منطقه انتخاب گردید پروفیل شاهد حفر و نمونه های خاک از هر افق برداشت گردید. مقدار کل عناصر به روش هضم مرطوب و عناصر قابل جذب به روش عصاره گیری با EDTA و نهایتا توسط دستگاه جذب اتمی اندازه گیری گردید نتایج نشان داد میزان منگنز کل در لایه سطحی خاک در کاربری کشت برنج نسبت به دیگر کاربری ها کاهش پیدا کرده است در کشت باغ و آیش غلظت منگنز کل به ترتیب ۱۰۰۶/۵۳ و ۸۷۵/۸۱ میلی گرم بر کیلوگرم می باشد که از مقدار استانداردسمیت بیشتر شده است سطح استاندارد سمیت منگنز کل د رخاک ۸۵۰ میلیگرم در کیلوگرم بیان شده است مقدار منگنز قابل جذب در کشت برنج و تناوب رفتاری مشابه دارند.