سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علی اصغر فیروزی – دانشجوی دکتری عمران در دانشگاه UKM (National University of Malaysia) مالزی
علی اکبر فیروزی – دانشجوی دکتری عمران در دانشگاه UKM (National University of Malaysia) مالزی

چکیده:

یکی از موارد مهم درتعیین رفتار و خصوصیات نانوکامپوزیت ها پراکندگی و پوسته پوسته شدن لایه ها پس از ساخت این نوع کامپوزیت هاست دراین نوشتار سعی برآنست که ضمن چگونگی انتخاب صحیح بررسی رفتار نانوکامپوزیت با توجه به انتخاب کاربری آن مورد توجه قرارگیرد نمونه های معرفی شده دراین مقاله از کامپوزیت های نانو رسهای مختلف انتخاب گردیدند که درآزمایشگاه تولید شدند. برروی نمونه ها روشهای مختلفی جهت بدست آوردن تعداد لایه ها و پراکندگی انتشار نانورسها اعمال گردید با توجه به آنکه روشهای واحدی برای شرح کامل تعداد لایه و پراکندگی انتشار نانورسها در نمونه ها وجود نداشت ولی تعدادی از روشها اطلاعات بیشتری را دراین خصوص ارایه میدادند در روشهای تحلیل مقدماتی انکسار امواج x-ray همراه با نتایج تحلیل میکروسکوپ TEM جز قابل اعتمادترین روشها بود ولی درادامه مطالعات تکمیلی نتایج نشان داد که آزمایشات TGA همراه نتایج تحلیل ذرات و انکسار x-ray روش بهتری درتعیین پراکندگی و انتشار نانورس نسبت به نتایج تحلیل TEM ارایه خواهد داد.