سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

امیر نادی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد

چکیده:

دراین پروژه سعی می شود رفتار یک اتصال گیردار بررسی شود برخی طراحان عقیده دارند کهوجود یک صفحه که به ستون متصل می باشد می تواند برای اتصال یک تیر مناسب باشد و اغلب طراحان فقط مقاومت جوش را در نظر میگیرند درحالیکه رفتار ورق تقویتی نیز حائز اهمیت میب اشد دراین پروژه ما رفتار صفحه تقویتی اتصال تیر به ستون را بررسی خواهیم کرد با توجه به اینکه نرم افزاراجزای محدود ABAQUS توانایی لازم جهت بررسی ناحیه تمرکز تنش و میزان تنش وارده را دارد مدل اتصال فوق در برنامه ABAQUS انجام خواهد شد.