سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی بهره برداری از آب دریا

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حمید شجاع رستگاری – کارشناس ارشد عمران، گرایشآب، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی ، کرمان
غلامعباس بارانی – کارشناس ارشد عمران، گرایشآب، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی ، کرمان
سید حامد شکیب – استاد، بخشمهندسی عمران، دانشگاه شهید باهنر ، کرمان

چکیده:

جابجایی سازه های شناور، پارامتری کلیدی در پیشبینی رفتار هیدروالاستیکاین سازهها میباشد. یکی از سیستم های مهاربندی سازه های شناور بزرگ اعمال قیود تکیه گاهی (گیردار، مفصل) به یکطرف سازه است. در مطالعه حاضر، بابکارگیری مدل آزمایشگاهی، رفتار هیدروالاستیکسازه شناور تحت تکیه گاه های مختلف مورد آزمایش قرار گرفت. سپس نتایج آزمایشگاهی با بکارگیری نرم افزار SAP اعتبار سنجی شد. بدین منظور ابتدا محیط آب و شرایط آزمایشگاهی یا استفاده از تکنیکی در SAP شبیه سازی گشت. سازه شناور مورد نظردراین محیط مدل شده و تغییر مکان آن تحتنیروی موج بدست آمد که با نتایج آزمایشگاهی تطبیق قابل قبولی دارد.