سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رضا صدیقی هشتچین – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران خاک – و پی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
عسکر جانعلی زاده چوببستی – استادیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

چکیده:

در کشور پهناور ما ایران بدلیل قرارگیری در کمربندخشک آب و هوایی نیاز به جمع آوری و ذخیره آب بعنوان یک منبع استراتژیک از طریق احداث انواع سدها بسیار ضروری به نظر می رسد تجربیات ارزشمندی در رابطه با احداث سدهای خاکی با هسته رسی در کشورمان بدست آمده است لیکن فراوانی قیر کشورمان و احداث موفقیت آمیز سد میجران نخستین سد خاکی با هسته بتن آسفالتی درکشور از یکسو و عملکرد مناسب و مزایای هسته بتن آسفالتی از سوی دیگر این گزینه را بی از پیش در عرصه سدسازی کشورمان مطرح نموده است رفتار انعطاف پذیر و ویسکوالاستیک پلاستیک بتن اسفالتی ضمن فراهم نمودن خاصیت خود ترمیمی و خود درزگیری آن را قادر می سازد تا به شکل مناسبی با تغییر شکل های دیگر نواحی سد تطبیق یابد همچنین این گزینه اجاره آبگیری و ذخیره مخزن را درطول احداث سد می دهد به گونه ای که ممکن است در انتهای احداث مخزن پر باشد.