سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمیدرضا رضایی جاوید – مدیر ابنیه عمومی سد مسجد سلیمان و کارشناس ارشد نقشه بردارسریGIS

چکیده:

ثبات سدهای خاکی و شیب های مشرف به آن یکی از با اهمیت ترین موضوعات مطرح در پایداری و ایمنی سدهاست. دوربین های رباتیک یک راه حل مقرون به صرفه برای ایجاد یک سیستم رفتارنگاری نزدیک به بازده آنی (real time) در مقابل سیستم های سنتی میکروژئودزی است. شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران در طرح سد و نیروگاه مسجد سلیمان سیستم رفتارنگاری کاملاً اتوماتیک برای رفتارنگاری شیب های غیر پایدار مشرف به نیروگاه سد مسجد سلیمان را برای اولین مرتبه درایران طراحی و راه اندازی کرد. سیستم مذکور مشاهدات را در زمانهای برنامه ریزی شده بدون دخالت انسانی قرائت، پردازش،ذخیره و در نهایت از طریق یک سیستم رادیوئی انتقال می دهد و در صورت نیاز این سیستم قابلیت هشدار برای حرکت های غیرمتعارف را نیز داراست. با بررسی های صورت گرفته یک الگوریتم جهت بهتر کردن دقت سیستم ارائه و در نتیجه قابلیتاعتماد بوسیله تقلیل اثرات خطاهای سیستماتیک نشأت گرفته از انکسار اتمسفری افزایش یافت. نتیجه مهم این پژوهش قابلیتراه اندازی سیستم جهت حصول به دقتهای مورد نیاز رفتارنگاری سدهای خاکی است.