سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مظاهر طهماسبی – کارشناس ارشد سازه

چکیده:

امروز تصادفات جاده ای ناشی از تصادفات وسائط نقلیه و قطار با یکدیگر و عابرین پیاده بخش عظیمی از منابع مادی و معنوی کشورها را به تاراج می برد که این میزان درکشور ما بسیار قابل توجه می باشد فراوانی نقاط حادثه خیز درکشور بدلیل افزایش بی رویه حاشیه نشینی در اطراف شهرها ومحاط شدن جاده ها و با عبور راه های اصلی از میان روستاها تجمیع ساکنان دراطراف ریلهای راه آهن و کمربندی ها عامل آن گردیده است که امروزه بیش از ده هزار نقطه حادثه خیز فقط دربخش راه بوجود آید که چنانچه نقاط حادثه خیز و راه بندهای راه آهن را نیز بخواهیم حساب کنیم این تعداد به بیش از پنجاه هزار نقطه می رسد حذف این نقاط و دلایل عدم حذفو چگوگی حذفنقاط حادثه خیز با استفاده از مدل ابداعی عناصر پیش ساخته مورد کنکاش قرار میگیرد.