سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی اصغر اصغریان جدی – استاد و عضو هیات علمی دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مرتضی زارع – کارشناس ارشد تکنولوژی نساجی
جمشید آقا زاده – دانشیار و عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

رفتار مکانیکی که عبارت از عکس العمل و تغییر شکل در برابر نیرو می باشد از مهمترین خواص ماده به شمار می آید، زیرا رفتار ماده را در جریان مصرف و تولید نشان می دهد.در پارچه های حلقوی تاری عامل اصلی تغییر ساختمان پارچه طول حلقه پشت (آندرلپ) می باشد. در این تحقیق ارتباط بین تغییرات آندرلپ در شانه جلو و شانه عقب و همچنین تغییرات تراکم بافت پارچه بر روی یکسری از خواص مکانیکی پارچه هایحلقوی تاری شامل افت تنش، مدول، ضریب پواسون و کشسانی مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق هفت نوع از معروفترین ساختارهای پارچه های حلقوی تاری شامل تریکو، لاک نیت، لاک نیت معکوس، ساتین سه سوزنه، ساتین چهار سوزنه ، شارک اسکین سه سوزنه و شارک اسکین چهار سوزنه مورد بررسی قرار گرفت. هر کدام از این ساختارها در سه تراکم ۱۵، ۲۰ و ۲۵ مورد آزمایش قرار گرفتند.