سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس تمدید و تخمین عمر سازه های هوایی و صنعتی پیر و فرسوده

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

پویان قابضی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس
محمد گلزار – استادیار دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

تکنولوژی مورفینگ یکی از روشهایی است که استفاده از آن در صنایع هواو فضا بخصوص در ساخت بال سازه های هوایی رو به گسترش است یک بال هواپیما نیاز دارد که همزمان در دو راستا رفتار مکانیکی متفاوتی داشته باشد ۱- دارای سفتی بالا در راستای طولی جهت تحمل بارهای خمشی و ایرودینامیکی و ۲- سفتی کم در راستای عرضی بال جهت سهولت تغییر شکل آن . دراین پژوهش رفتار مکانیکی ورقهای کامپوزیتی با هندسه های سینوسی و ذوزنقه ای بصورت المان محدود با استفاده از نرم افزار تجاری ABAQUS و همچنین بصورت تئوری بررسی شده است و نتایج به دست آمده از حل عددی و تحلیلی با هم مقایسه شده است. با مقایسه این نتایج می توان گفت که روابط تئوری ارائه شده دارای خطای زیر۲ درصد بوده و می توان از آنها برای بررسی رفتار ورقهای موج دار استفاده کرد.