سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مرتضی اسماعیلی – استادیار دانشکده مهندسی راه آهن ، دانشگاه علم وصنعت ایران
جبارعلی ذاکری – استادیار دانشکده مهندسی راه آهن ، دانشگاه علم وصنعت ایران
سیدعلی مسیبی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی خط وسازه های ریلی ، دانشگاه علم وصنعت ای

چکیده:

توسعه حمل و نقل ریلی با تکیه بر افزایش سرعت و بار محوری در سالهای اخیر با پیشرفت قابل ملاحظه ای روبرو بوده است . استفاده از بالاست درراه آهن به دلایل متعددی از جمله صرفه اقتصادی ، کمک به زهکشی خط ریلی ، ایجاد حالت ارتجاعی ، جذب صدا و ارتعاش در خط و همچنین سهولت نگهداری تا کنون توجه زیادی را از طرف دست اندرکاران صنعت ریلی به خود معطوف نموده است . بالاست به عنوان مصالحی دانه ای در شرایط عملی تحت تاثیر بار تکراری ناشی از عبور قطار قرار می گیرد و همین موضوع لزوم بررسی رفتار سیکلیک آن را بوسیله ابزار هایعددی و آزمایشگاهی بیش از پیش مشخص می سازد. تحقیقات صورت گرفته در این زمینه بطور عمده بر تعیین تغییر شکل پلاستیک جمع شونده بالاست و همچنین مدول ارتجاعی دینامیکی آن متمرکز بوده و در این بین تاثیر پارامتر هائی همچون آلودگی و اشباع شدگی این مصالح نیز بر رفتار تنش-کرنش سیکلیک آن مطالعه شده است . در تحقیق حاضر ضمن مروری بر ادبیات فنی موجود در زمینه رفتار مکانیکی بالاست ، رفتار بالاست تحت تاثیر بارگذاری سیکلیک ناشی از عبور قطار با استفاده از روش عددی اجزاء مجزاءDEM)و با استفاده از نرم افزار PFC2D مورد بررسی قرار گرفته است . در این راستا و در قالب یک مطالعه پارامتریک ، تاثیر فرکانس و دامنه بارگذاری بر تغییر شکل ماندگار و مدول ارتجاعی این مصالح مورد بررسی قرار گرفته است