سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس فناوری اطلاعات و جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

علی بدیع – عضو هیئت علمی بخش مهندسی فناوری اطلاعات دانشگاه سلمان فارسی کازرون
الناز غنیمت – دانشجوی مهندسی فناوری اطلاعات
سمانه غنیمت – کارشناس مدیریت بازرگانی

چکیده:

با توجه به گسترش روزافزون اینتر نت و خدمات ارتباطی تولید کنندگان و فروشندگان به اهمیت ویژه اینترنت و استفاده از آن جهت ارایه خدمات خود پی برده اند موفقیت هرسازمان درگروه شناخت کامل محیط درونی و بیرونی بازار و تدوین راهبردهای بازاریابی متناسب با محیط است با ظهور شرایط رقابتی فزاینده و تخصصی شدن فعالیت ها توسعه ارتباطات قوی با مشتریان از اهمیت ویژه ای برخوردار شدها ست فناوری اطلاعات با تسهیل ارتباط با مشتریان افزایش سرعت و اثربخشی آن زمینه بهبود عملکرد و نوآوری درارایه خدمات را فراهم می کند دوباور سهولت استفاده درک شده و سودمندی درک شده بعنوان دوسازه اساسی در تعیین پذیرش انواع فناوری اطلاعات در دهه های گذشته مدنظر قرارگرفته است دراین پژوهش ضمن بررسی مفاهیم بازاریابی آنلاین مدل پذیرش فناوری رضایتمندی و اعتماد به بررسی رابطه ی بین رضایتمندی اعتماد و وفاداری مشتریان و تاثیر اعتماد و مدل پذیرش فناوری در بازار یابی آنلاین پرداخته شدهاست و با توجه به مطالعات دیگر محققین مدل مفهومی رفتار مشتریان براساس مدل پذیرش فناوری با تاثیر دوسازه اعتماد و رضایتمندی و باتاکید بروفاداری مشتریان ارایه گردیده است.