سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مرتضی باقری – دانشجوی کارشناسی ارشدمهندسی عمران گرایش سازه دانشگاه صنعتی امیرکبیر
فرزانه پی تام – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش سازه دانشگاه صنعتی امیرکبیر
فرامرز خوشنودیان – دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

استفاده از جداگرهای اصطکاکی برای جداسازی مخازن از این جهت که پریود نوسان جداگرهای اصطکاکی تابع ارتفاع مایع موجود در مخزن نبوده و تنها تابع مشخصات جداساز می باشد بسیار معقول به نظر می رسد با این حال نیروی بازگرداننده و میرایی جداساز تابع نیروی محوری وارده و یا بعبارت دیگر ارتفاع مایع درونمخزن هستنددراین مقاله به بررسی رفتاز مخازن جداسازی شده با جداگر نوع DCFP ( Double Concave Friction Pendulum پرداخته شدها ست دراین بررسی پارامترهای ارتفاع و ابعاد مخزن ضریب اصطکاک جداساز و تاثیر شعاع موثر جداساز بررفتار مخزن بررسی شده است جداگثر به صورت یک بعدی و مخزن نیز به صورت دو جرم متمرکز با فنر و میراگر مدل شده اند برای این منظور برنامه ای در محیط matlab نوشته شده است.