سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی ساخت و ساز شهری در مجاورت گسلهای فعال

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رضا ضیاتوحیدی – استادیار گروه عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
منصور قلعه نوی –
محمدرضا قدیری –

چکیده:

لوله های مدفون نقش مهم و حیاتی را در چرخه زندگی بشر ایفا می کنند انتقال آب ، نفت و گاز برعهده این نوع از سازه ها می باشند آسیب های وارده برخطوط لوله مدفون در اثر وقوع زلزله علاوه بربروز خسارات جانی و مالی می تواند جامعه را دچار فاجعه ای فراگیر نماید از این رو بررسی عملکرد و انجام مطالعات در خصوص سامانه های خطوط لوله مدفون از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد در غالب مطالعاتی که تاکنوندر این زمینه انجام شده است خط لوله به صورت تیر مدلسازی گردیده است در حالیکه مطالعه رفتار لوله ها خصوصا لوله های قطور نشان میدهد که رفتار لوله ها به رفتار پوسته شباهت بیشتری دارد و استفاده از مدل تیر مستلزم صرفنظر نمودن از بعضی دقایق است لذا دراین تحقیق با استفاده از نرم افزار اجزای محدود ANSYS مدل پوسته ای سیستم خطوط لوله مدفون بررسی شده و خاک اطراف لوله نیز بوسیله ی فنرهای غیرخطی در سه راستای افقی، قائم و محوری شبیه سازی شده است.