سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس زلزله، سازه و روشهای محاسباتی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

رضا ضیاء توحیدی – استادیار دانشگاه آزاد مشهد
منصور قلعه نوی – استادیار دانشگاه فردوسی مشهد
محمدرضا قدیری – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

حرکات گسل درهنگام وقوع زلزله خطرات زیادی را به سوی لولههای مدفون که یکی از شریانهای حیاتی کشور به شمار میآید متوجه می سازد حجم این مخاطرات به گونه ای است که دراغلب موارد لوله های مدفون درمعرض گسیختگی موضعی قرارگرفته و زیانهای اقتصاید و زیست محیطی فراوانی را تحمیل می نماید یکی از تمهیدات ویژه به منظور کاهش اسیب پذیری لوله های مدفون دربرابرحرکات گسل تقویت جداره آن است دراین راستا استفاده از ورقهای FRP روشی نو و ایده ای کاملا جدید است قابلیت های متنوع ورقها ی fRP این امکان را القا می کند که بتوان تنشهای بوجود آمده درجداره لوله را به میزان قابل توجهی کاهش داد دراینتحقیق لوله درتمامی طول گسل با المان پوسته مدل گردید و تحلیل غیرخطی با نرم افزار ANSYS صورت پذیرفته است.