سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی صنعت بتن

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

امید بهار – استادیار پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
احمدرضا اجتهادی – کارشناس ارشد

چکیده:

پلها از مهمترین سازه های گروه شریانهای حیاتی می باشند که برای طراحی آنها از فاز صفر و یا بهسازی آنها مطالعات خاصی مورد نیاز است یکی از روشهای نوین طراحی درجهان استفاده از سیستمهای جداسازی لرزه ای است که برمبنای کاهش نیاز لرزه ای استوار میب اشد این سیستم ها یا کاهش سختی بین روسازه و زیرسازه پل باعث می شود که تنش زیادی به پایه ها وارد نشود دراین پژوهش بعد از مروری برتاریخچه و مفاهیم جداسازی لرزه ای و ارایه مباحثی مختلف درمورد پلها دردوحالت با و بدون سیستم های جداسازی لرزه ای به تحلیل غیرخطی یک پل تیپ بتنی تحت تاثیر بارهای دینامیکی زلزله پرداخته و درنهایت با مقایسه پاسخهای بدست آمده میزان تاثیر سیستمهای جداسازی لرزه ای برسازه پل مورد نظر برآورد می شود.