سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مدیریت بحران، زلزله و آسیب پذیری اماکن و شریانهای حیاتی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ایمان مقدم – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشگاه آزاد دزفول
پنام زرفام – دکترای سازه دانشگاه صنعتی شریف تهران

چکیده:

مخازن فولادی استوانه ای روزمینی بخش مهمی از بسیاری از مجتمع های صنعتی از جمله پالایشگاههای نفت را تشکیل میدهند این مخازن به دو صورت مهار شده و مهار نشده موجود می باشند دراین پژوهش رفتار لرزه ای این مخازن توسط نرم افزار المان محدود ABAQUS مورد ارزیابی واقع شده است شبیه سازی مدل کامپیوتری نشان میدهد که عدم مهار مخازن و همچنین افزایش انعطاف پذیری خاک بستر آن باعث ایجاد پدیده بلندشدگی در تکانهای شدید زمین لرزه شده که خود باعث افزایش تنشهای فشاری حلقوی در پوسته جداره مخازن و افزایش ارتفاع امواج سطحی ناشی از لمبرزدگی سطح سیال می شود عدم مهار مخازن همچنین باعث افزایش تنشهای فشاری محوری دیواره مخزن می گردد اما افزایش انعطاف پذیری خاک بستر با کاهش تنشهای فشاری م حوری همراه است.