سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه و فولاد

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

یوسف حسین زاده – عضو هیات علمی دانشگاه تبریز
عادل مصلحی فر – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده عمران دانشگاه تبریز

چکیده:

قابهای سبک فولادی سرد نورد شده در سالهای اخیر به صورت گسترده ای در ساخت صنعتی ساختمانها مورد استفاده قرار می گیرند. در اغلب آیین نامه ها به ضوابط طراحی لرزه ای این سازه ها به عنوان سیستم های مقاوم در برابر زلزله توجه نشده است. در این مقاله برای بررسی رفتار غیر الاستیک قابهای سبک فولادی سرد نورد شده با بادبندهای تسمه ای فولادی تحت اثر بارهای چرخه ای، مدل اجزای محدود این قاب ها تهیه شده است. در این مدل تمامی اعضای قاب شامل تیرها، پایه ها و باد بندها توس المان های صفحه ای مدلسازی شده اند. اتصالات پیچی بادبندها به ستون های داخلی توسط المان های رابط شبیه سازی شده اند. در این المان ها رفتار صلب اتصالات پیچی و ظرفیت نهایی این اتصالات در شکست برشی و کششی (جداشدگی سرپیچ) به همراه اتکای صلب بادبندها به ستون های داخلی مدنظر قرار گرفته اند. با تحلیل غیر خطی مدل تحت اثر بارگذاری تناوبی و مقایسه برش پایه حاصل بانتایج تجربی، دقت مناسب مدل در پیش بینی رفتار سازه ازمایش شده نشان داده شده است. مکانیزمهای انتقال نیرو و خرابی این قابها، ظرفیت آنها در تحمل نیروهای جانبی و اثرات اجزای قاب در رفتار لرزه ای آن، مورد مطالعه قرار گرفته است.