سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

امید محمد رضایی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه،باشگاه پژوهشگران جوان،دانشگاه آزاد اسلا
محسن ایزدی نیا – استادیار،دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
محمد علی رهگذر – استادیار،دانشگاه اصفهان

چکیده:

در دهه های گذشته انالیز ارتجاعی بیشترین کاربرد را جهت تحلیل و بررسی رفتار سازه ها در مقابل زلزله داشته است اما عملکرد سازه ها در زلزله ها نشان داده است که صرفا تحلیلهای ارتجاعی برای این منظور کافی نیستند انالیز دینامیکی تاریخچه زمانی غیرخطی دقیق ترین روش جهت بررسی رفتار سازه هنگام زلزله است اما این روش بسیار وقت گیر و پیچیده است دراین شیوه برای انالیز سازه نیزا به مجموعه ای از شتاب نگاشت های مختلف می باشد تا بتوان براساس نتایج به دست امده از انالیز های انجام شده تصمیم مقتضی گرفت ضمن اینکه تصمیم گیری در مورد نتایج به دست امده نیاز به دانش و تخصص کافی دراین زمینه دارد