سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی مقاوم سازی و حفظ بناهای ماندگار

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی کیهانی – استاد یار- دانشگاه صنعتی شاهرود – دانشکده عمران و معماری – شاهرود
ابوذر جعفری – دانش آموخته ی کارشناسی ارشد سازه- دانشگاه صنعتی شاهرود-شاهرود
مائده صادقی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه- دانشگاه صنعتی شاهرود-شاهرود

چکیده:

بررسی رفتار لرزه ای سازه هایدیوار باربر بتن مسلح با شکل پذیری بالا که با مطالعه بر روی مدل هایی با ارتفاع های مختلف و آرایش یکسان دیوار ها انجام شده، موضوع ین ماه س. به این منظور رفتار غیر خطی نمونه ها توسط مفاصل پلاستیک و المانهای اجزای محدود پوسته ای چند لایه دارای مقاطع الیافی ، که رفتار مکانیکی الیاف فولادی و بتنی مختلف در ان ها لحاظ شده است، مدل شده اند. پس از مدلسازی و انجام تحلیل های غیر خطی ،رفتار و برخی پارامتر های لرزه ای نمونه ها بررسی شده اند. نتایج به دست امده حاکی از رفتار لرزه ی بسیار مناب این سیستم دارد اما استفاده ی هر چه بیشتر از آن ها مستلزم انجام مطالعات جامعتری است.