سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

ایمان امینی – کارشناس ارشد مهندسی سازه
علی بنی اسد – کارشناسی ارشد مهندسی سازه
محمدقاسم وتر – عضوهیئت علمی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

چکیده:

درسالهای اخیر قابهای خرپایی با چیدمان متناوب نسلی جدید ازسیستمهای سازه ای را دربیشتر کشورهای دنیا ایجاد کرده است این سیستم بارهای ثقلی و جانبی ازطریق خرپاها و سازوکار آنها با دیافراگمهای کف تحمل می کند دراین تحقیق سعی شده تا با استفاده ازمفاهیم طراحی براساس عملکرد و بکاربردن تحلیلهای استاتیکی غیرخطی پوش آور و تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی با توجه به شتابنگاشت های حاصل ازسه زلزله بم گلباف و زرند رفتار لرزه ای ومیزان شکل پذیری سیستم خرپایی با چیدمان تناوبی مورد برسری قرارگرفته و نقاط قوت و ضعف آن درمقایسه با سایرسیستمها ارزیابی گردید و همچنین نقش پارامترهای مختلف مانند نوع خرپا و چیدمان آن درطبقه همکف تاثیر طول پانلهای با جان باز تاثیر ارتفاع ساختمان تاثیر نسبت ارتفاع به عرض و تاثیر نسبت دهانه به ارتفاع سازه برمیزان شکل پذیری آن تحقیق می شود.