سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی خزاعی راوری – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشگاه شهید باهنر کرمان
حسین ابراهیمی – استادیار بخش مهندسی عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

دیوار برشی فولادی عموماً برای مقاومت در برابر بارهای جانبی به کار می رود. این سیستم تشکیل شده است از یک پانل فولادی که با یک قاب فولادی احاطه شده است و به صورت سخت شده و سخت نشده کاربرد دارد. به دلیل سهولت اجرا استفاده از دیوار برشی فولادی سخت نشده کاربرد بیشتری پیدا کرده است. اخیراً ایده استفاده از ورق موجدار به عنوان دیوار برشی مطرح گردیده و تحقیقاتی نیز بر روی آن انجام گرفته است. در تحقیقات گذشته تعدادی از پارامترهای ورق مورد مطالعه قرار گرفته است. از جمله این پارامترها زاویه موج ، شکل موج و اندازه موج بوده که تاثیر اندکی بر روی نتیجه کار دارند. در این مقاله سعی شده است با توجه به تحقیقات گذشته چند مورد بهینه انتخاب گردیده و مورد مطالعه قرار گیرد. هدف این پژوهش مطالعه عددی رفتار لرزه ای دیوار برشی با ورق فولادی موجدار و ارزیابی چگونگی تقسیم نیروی برشی بین ورق و قاب پیرامون آن می باشد. بدین منظورمدلها ابتدا تحت تحلیل کمانش خطی قرار گرفتند تا بار نهایی قبل از کمانش آنها بدست آید. سپس با تحلیل های غیرخطی رفتار پس از کمانش آنها مورد مطالعه قرار گرفت. نتیجه مطالعات که حاصل مقایسه رفتار دیوار برشی فولادی موجدار و دیوار برشی فولادی معمولی بود، بیانگر شکل پذیری و ضریب رفتار بالاتر و همچنین اتلاف انرژی بیشتری باشد