سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امیرمسعود صنایعی – تبریز دانشگاه صنعتی سهند
بهزاد رافضی –

چکیده:

بطور کلی آیین نامه های زلزله سازه ها را به دو دسته منظم ونامنظم تقسیم بندی می نمایند با توجه به آنکه بنظر می رسد معیارهای بی نظمی درسازه ها مبانی دقیق محاسباتی نداشته و بیشتر نشات گرفته از درک مهندسی تدوین کنندگان آیین نامه می باشند و همچنین بدلیل ابهامات موجود در تعاریف سازه های نامنظم درپلان دراین مقاله رفتار غیرخطی سازه های نامنظم درپلان دارای پیش آمدگی L شکل با بررسی رفتار مفاصل تشکیل شده درمدلها مورد مطالعه و بررسی قرارمیگیرند بدین منظور از سازه های بتنی ۶و۱۰ طبقه طراحی شده براساس آیین نامه های طراحی رایج درایران با مقادیر متفاوت نامنظمی استفاده می گردد لازم به ذکر است که مدلسازی سازه ها با استفاده از نرم افزار ETABS 9.5 انجام گرفته است.