سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عباس حق اللهی – استادیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
علیرضا لاسمی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

چکیده:

دیوارهای برشی فولادی برای مقابله با نیروهای جانبی زلزله و باد در ساختمانها، بویژه در ساختمانهای بلند در سه دهه اخیر مطرح و مورد توجه قرار گرفته است .این پدیده نوین که در جهان به سرعت رو به گسترش میباشد در ساخت ساختمانهای جدید و همچنین تقویت ساختمانهایموجود بخصوص در کشورهای زلزله خیزی همچون آمریکا و ژاپن بکار گرفته شده است. است. استفاده از این سیستم سازه ای در مقایسه باقابهای فولادی ممان گیر تا حدود % ۵۰ صرفه جویی در مصرف فولاد را در سازه ساختمانها بهمراه داشته است.لزوم انجام مطالعات در زمینه دیوارهای برشی فولادی با ورق برای بررسی رفتار دقیق این سازه ها امری مهم و ضروری می باشد.لذا در این مقاله با استفاده از روش اجزا محدود چهار مدل تحلیلی ۱۲،۸ ۵ ,۱۸ طبقه در نرم افزار اجزا محدودAbaqus ارائه شده و به کمک آنها رفتار غیرخطی تاریخچه زمانی تحت زلزله های طبس، نورثریج و هلنا ارائه گردیده است