سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی بتن ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

طالب مرادی شقاقی – استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، تبریز،ایر
عادل منافدوخت – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، ت

چکیده:

یکی از پارامترهای مهم در طراحی ساختمان های بلند بتنی، تامین مقاومت لازم جهت مقابله با نیروهای جانبی و ایجاد سختی کافی جهت کاهش تغییر مکان های جانبی است. این مهم با انتخاب سیستم های مختلف مقاوم در مقابل نیروهای جانبی تامین می گردد، یکی ازمناسب ترین روش ها به کار بردن سیستم دوگانه قاب دیوار می باشد. – آنچه لزوم به کار گیری قابهایی با دیوار برشی قطع شده را ایجاب می نماید رفع برخی محدودیت معماری و برخی مشکلات سازه ایاست. بنابراین لازم است رفتار لرزه ای قابها با دیوارهای برشی منقطع در ارتفاع مورد بررسی قرار گیرد. در این مقاله یک ساختمان ۲۵ طبقه باسیستم سازه ای قاب دیوار که دیوار برشی در طبقات مختلف قطع شده است، با روش استاتیکی و دینامیکی تحلیل و طراحی شده و با – مقایسه نتایج به بررسی تاثیرات قطع دیوار برشی بر اجزاء سازه ای، تغییرات مقدار نیروهای داخلی و جابجایی طبقات پرداحته شده است.نتایج حاصل از این پژوهش بخوبی تفاوت لرزه ای ساختمان، قبل و بعد از قطع دیوار در طبقات را نشان می دهد، اگر تمهیدات لازم ازجمله تقویت تیر و ستون در تراز قطع دیوار برشی عملی گردد، میتوان از دیوار برشی منقطع در ارتفاع استفاده کرد. بدین ترتیب محدودیت های به کار گیری دیوار برشی پیوسته قابل رفع می باشد