سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا محمدی شیخ احمدلو – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشکده فنی مهندسی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
محمد حسین ادیب راد – استادیار گروه عمران دانشکده فنی مهندسی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب

چکیده:

در سالهای اخیر استفاده از دیوارهای برشی فولادی به عنوان سیستم مقاوم جانبی در سازه های جدید و همچنین بهسازی لرزه ای سازه های موجود رو به افزایش است. در بسیاری موارد وجود بازشو به دلایل معماری و یا عبور سیستم های تاسیساتی اجتناب ناپذیر می باشد. وجود بازشو با تاثیر نامطلوب بر عملکرد میدان کششی موجب کاهش مقاومت،سختی و همچنین جذب انرژی دیوار میگردد. با توجه به نتایج بدست آمده از تحقیقات گذشته وجود سخت کننده ها در سیستم های دارای بازشو باعث بهبود رفتار و استفاده از ظرفیت فرا کمانشی دیوار های برشی فولادی می گردد.در این تحقیق با توجه به روش اجزا محدود و با استفاده از نرم افزار ABAQUS تحلیل برای مقایسه ۴ اندازه بازشو با شکل دایره صورت گرفته است. سپس تقویت دور بازشو با دو مقطع به شکل تسمه فولادی و مقطع IPE100 انجام شده است نتایج این بررسی حاکی از آن است نصب تقویت کننده در دور بازشو تاثیر زیادی بر بهبود عملکرد پارامترهای لرزه ای دیوار دارد.