سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا محمدی شیخ احمدلو – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشکده فنی مهندسی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
محمد حسین ادیب راد – استادیار گروه عمران دانشکده فنی مهندسی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب

چکیده:

در سالهای اخیر دیوار های برشی فولادی در تعداد زیادی از ساختمانهای بلند در آمریکای شمالی و ژاپن به منظور مقاومت در برابر بارهای جانبی مورد استفاده قرار گرفته است دیوار برشی فولادی را میتوان یک تیر طره ای در نظر گرفت که در آن ستونهای دیوار نقش جان، تیر طبقات نقش سخت کننده ها و ورق فولادی هم نقش جان تیر را ایفا می کنند، تعریف نمود از مزایای این نوع سیستمها می توان به جذب انرژی و مقاومت مناسب، اقتصادی بودن و صرفه جویی در مصرف فولاد اشاره نمود تاکنون مطالعات وسیع آزمایشگاهی و تئوریک قابل توجهی در مورد رفتار دیوار برشی فولادی تو پر انجام شده است، اما در بسیاری موارد وجود بازشو به دلایل معماری و یا عبور سیستم های تاسیساتی اجتناب ناپذیر می باشد .لذا شناخت رفتار دیوار برشی فولادی با شکل های مختلف بازشو اجتناب ناپذیر می باشد. از آنجا که یکی از اهداف اصلی در بکار بردن سیستم های مقاوم در برابر بارهای جانبی جذب انرزی و مقاومت نهایی مناسب سیستم می باشد، لذا در این مقاله با کمک نرم افزار المان محدود پس از اطمینان از صحت مقایسه ی نتایج عددی بدست آمده از مد لسازی نرم افزار با نتایج آزمایشگاهی، به مقایسه پارامترهای لرزه ای بازشو با شکل مربع و مربع با چرخش ۴۵ درجه می پردازیم، نتایج بدست آمده حاکی از رفتار مناسب تر بازشو با شکل مربع با چرخش ۴۵ درجه دارد.