سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

عباس اکبرپور نیک قلب – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
یاسر مظفری جویباری – کارشناس ارشد سازه ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جویبار

چکیده:

مهاربند های خارج از مرکز با توجه به نحوه قرارگیری تیر پیوند به دو دسته کلی مهاربندهای با پیوند افقی و مهاربندهای با پیوند قائم تقسیم می شوند. وظیفه اصلی تیر پیوند در مهاربند های خارج از مرکز ، تهیه یک مقطع ضعیف در سیستم سازه ای به منظور ایجاد تغییرشکل های پلاستیک و اتلاف انرژی آزاد شده به خاطر زلزله می باشد.در مهاربند های با پیوند قائم محدوده خرابی خارج از تیر اصلی واقع شده و آسیب های وارده به قاب های سازه ای کاهش می یابد. استفاده از تیر پیوند قائم دز مهاربند های خارج از مرکز باعث خرابی کف در اثر زلزله نشده و ازچرخش تیر اصلی جلوگیری می کند ،تعمیر آن آسان بوده و می توان بعد از وقوع زلزله آن را جایگزین کرد . در طول بارگذاری شدید انتظار داریم که تیر پیوند تغییر شکل پلاستیک با انعطاف پذیری قابل ملاحظه و جذب انرژی بالایی را از خود نشان دهد، به همین دلیل د ر این تحقیق رفتار تیرهای پیوند قائم و افقی ساخته شده با فولاد ساختمانی ۳۷ STو فولاد جاذب انرژی EGS) مقایسه می شوند .در این مقاله پارامتر های لرزه ای مهاربند های خارج از مرکز دارای پیوند برشی بررسی شده اند .سه ساختمان ۴و ۸و ۱۲ طبقه دارای مهاربند های خارج از مرکز با طول تیر پیوند ۰,۵ متر برای پیوند قائم و افقی مورد تحلیل قرار گرفته و رفتار آنها مقایسه شده اند.